Herald of
Culturology

Book review: Sedakova O.A. Sergei Sergeevich Averintsev: Vospominaniya. Razmyshleniya. Posvyashcheniya [Memoires. Thoughts. Dedications]. – Moscow : Svyato-Filaretovskii Pravoslavno-Christiankii Institut Publ., 2020. – 328 p.

YurchenkoT.G.

Abstract

Keywords

Download text